2es Jornades sobre didàctica del plegat per a educadors

aplec_logo_2016

Del 21 al 23 d’octubre s’han realitzat les 2es JORNADES DE DIDÀCTICA DEL PLEGAT PER A EDUCADORS A BADALONA, a l’Institut d’Educació Secundària “La Llauna”. Des del 2015 es realitzen aquestes jornades dirigides a educadors en actius, així com a estudiants de ciències de l’educació, concebudes bàsicament per aprendre a ensenyar a plegar.

El plegat no és només una activitat de lleure infantil o un art reservat als que tenen aquesta habilitat, sinó sobretot també un mitjà de desenvolupament educatiu per a totes les persones. Durant segles s’ha transmès de generació en generació. Això ha estat possible perquè tant la seva tècnica com la seva didàctica sempre han estat dos elements inseparables.

Aquesta activitat pretén introduir, enriquir i promoure la didàctica del plegat a l’ensenyament, a través de la transmissió i intercanvi d’experiències, de manera que cada educador descobreixi les seves pròpies solucions, trucs, mètodes, idees i projectes segons cada situació educativa i les seves possibilitats.

El plegat de paper, origami, papiroflèxia, … com ho vulgueu dir, ens pot ajudar a entendre teories matemàtiques o reptes geomètrics, a aportar solucions creatives, a treballar la sensibilitat artística. També exigeix certa concentració, memorització, acurada manipulació i d’alguna manera demana respecte pel paper i permet descobrir les seves possibilitats.

Les jornades han oferit una àmplia oferta de workshops en diferents franges horàries. La llàstima és haver d’escollir en quins tallers participar, el que significa haver de descartar els altres. Però ben atenta per a veure idees i imaginar aplicacions.

Tots els temes exposats en els tallers es divideixen en les següents àrees:
• ABC de l’ensenyament del plegat i mètodes didàctics
• Tècniques de plegat i materials
• Didàctica especial i terapèutica
• Matemàtica i geometria
• Projectes creatius, idees i happenings
• Història de l’ensenyament del plegat

Aquests són els tallers que he presenciat durant el cap de setmana:
• Progettare un origami, tra simbolo e rappresentazione del reale – Ursula Zich
• Aprender jugando – Juan Gimeno
• Il dodecaedro rombico – Roberto Gretter
• Doodle folding paper – Marieke de Hoop
• Zhen Xian Bau – Joan Salles
• Marionetas: Los tres cerditos – Graciela Vicente

aplec_treballs


Web de l’APLEC 2016:
http://www.foldingdidactics.com/catalonia/badalona-2016-2/

Video de tv3 “Papiroflèxia, l’art de plegar paper”:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/papiroflexia-lart-de-plegar-paper/video/5559088/

El llibre com a recurs docent

Sovint utilitzo el món del llibre a les classes com a excusa per a treballar diferents tècniques o diferents matèries: l’aquarel·la, llapis de colors, pintura, estampació,... per a practicar el dibuix, les proporcions humanes, el volum,... és molt engrescador pels alumnes veure un exemple per a començar a tenir idees, a partir d’aquí tot es pot adaptar i personalitzar a allò que volen explicar. Tenir com a resultat un petit llibre també els fa estar orgullosos de la feina feta.

presentacio-blog-4-estacions2presentacio-blog-martina

presentacio-blog-circpresentacio-blog-vaixell

19 manaments de Maria Montessori per als pares de família

Se dice que sólo cuatro pedagogos del siglo XX revolucionarion la crianza de los niños. Son el americano John Dewey, el alemán Georg Kerschensteiner, la italiana Maria Montessori y el pedagogo de la entonces Union Soviética, Antón Makarénko.

María Montessori redactó cortos “mandamientos-recordatorio” para los padres de familia. Son sencillos, pero si lo piensas un poco más a fondo, en cada uno de ellos hay gran sabiduría en sólo algúnas palabras. Lo mas probable es que la relación con sus hijos mejore en calidad y cantidad, además ellos crecerán con una personalidad mejor desarrollada y serán individuos más cercanos a la vida en armonía.

 1. Los niños aprenden de lo que los rodea.
 2. Si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar
 3. Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar.
 4. Si se le muestra hostilidad al niño, él aprenderá a pelear.
 5. Si se es justo con el niño, el aprenderá a ser justo.
 6. Si se ridiculiza al niño con frecuencia, él será una persona tímida.
 7. Si el niño crece sintiéndose seguro, aprenderá a confiar en los demás.
 8. Si se denigra al niño con frecuencia, se desarrollará en él un malsano sentimiento de culpa.
 9. Si las ideas del niño son aceptadas con regularidad, él aprenderá a sentirse bien consigo mismo.
 10. Si se es condescendiente con el niño, él aprenderá a ser paciente.
 11. Si se alienta al niño en lo que hace, ganará seguridad en sí mismo.
 12. Si el niño vive en una atmósfera amigable y se siente necesario, aprenderá a encontrar amor en el mundo.
 13. No hables mal de tu niño/a, ni cuando está cerca, ni cuando no lo está.
 14. Concéntrate en el desarrollo de lo bueno del niño de tal manera que sencillamente no quede lugar para lo malo.
 15. Escucha siempre a tu hijo y respondele cuando él se acerque a tí con una pregunta o un comentario.
 16. Respeta a tu hijo aunque haya cometido un error. Lo corregirá ahora o quizá un poco más adelante.
 17. Está dispuesto a ayudar si tu niño busca algo, pero tambien está dispuesto a pasar desapercibido si él mismo ya ha encontrado lo que buscaba.
 18. Ayuda al niño a asimiliar lo que antes no había podido asimilar. Haz eso llenando el mundo que lo rodea de cuidado, discreción, oportuno silencio y amor.
 19. Cuando te dirijas a tu hijo, hazlo siempre de la mejor manera. Dale lo mejor que hay en tí.

FONT: http://genial.guru

 

L’art és bo per als nens

art_per_a_nens

A continuació, es troben les 20 raons que expliquen perquè l’art és bo per a l’aprenentatge en els nens, segons The Museum of Children’s Art, Oakland (EUA).

 1. L’art estimula tots dos costats del cervell.
 2. El 33% dels nens són aprenents visuals.
 3. Hi ha estudis que demostren que els nens que fan art llegeixen millor i treuen millors notes en matemàtiques i ciències.
 4. Els nens aprenen usant els seus sentits i l’art és ideal en aquest procés.
 5. Els nens necessiten un lloc a l’escola per expressar-se.
 6. L’art promou l’autoestima.
 7. L’art estimula als nens a tenir més atenció a l’espai físic que els envolta.
 8. L’art desenvolupa la coordinació entre els ulls i les mans.
 9. L’art estimula el desenvolupament perceptiu.
 10. L’art ensenya a pensar deixant finals oberts. Representa una cultura de preguntes més que una cultura de respostes.
 11. L’art ensenya que pot haver-hi més d’una solució per a un problema.
 12. L’art ensenya als nens a pensar creativament per resoldre problemes.
 13. Els nens poden compartir i reflexionar sobre els seus treballs d’art i aprendre una mica de si mateixos i el món en el qual viuen.
 14. Quan l’art està integrat a altres matèries del programa escolar els nens es comprometen més en el procés d’aprenentatge.
 15. En el procés de fer art el nen està exposat a diferents possibilitats, al descobriment, i a la llibertat, d’aquesta manera s’evita caure en el control i *predictibililidad de l’educació convencional trobada als Estats Units d’avui dia.
 16. L’art nodreix l’ànima humana. Se sent ben fent-ho.
 17. L’art porta els recursos culturals de la comunitat dins de la classe.
 18. L’art involucra a pares i tutors a l’escola convidant-los a participar com a voluntaris en diverses activitats.
 19. L’art proporciona un mitjà, un pis en comú, per travessar estereotips racials, barreres i prejudicis.
 20. L’art és valuós per si mateix.

 


FONT: www.infantium.com

Raons per les quals els nens haurien d’estudiar música

estudiar_musica

Quiero compartir con vosotros un post muy interesante, extraído del blog de Eduard Ruano, profesor de Tuba del Conservatorio Profesional de Zaragoza. Nos da una docena de razones por las que los niños deben estudiar música.

Generaciones de niños han pasado por escuelas de música y conservatorios para ocupar sus tardes aprendiendo a tocar un instrumento. Se trata de una actividad que compagina su vertiente más lúdica con unos estudios paralelos a la tarea escolar, que generalmente se añaden a los deberes ordinarios, por lo que requiere de grandes dosis de motivación (de los niños que deben aplicarse a ello y de los padres y madres que han de apoyarles). Esta carga extra puede provocar reticencia y rechazo tanto de unos como de otros.

Pero las ventajas de emprender estudios musicales son muchas más que los inconvenientes. Aquí os dejamos una docena para aquellos que estéis indecisos o simplemente no os lo habiais planteado:

 1. Desarrollo de la psicomotricidad

  Para tocar un instrumento lo primero es conseguir que suene ya sea soplando, frotando un arco, pulsando una tecla o rasgando una cuerda. Una vez conseguido esto, el siguiente paso es dar “forma” al sonido y tocar notas concretas accionando los mecanismos necesarios. Todo ello mientras se lee la partitura. Un ejercicio de psicomotricidad de lo más completo.

 2. Competencias en idiomas

  Esa partitura de la que acabamos de hablar contiene instrucciones precisas sobre el ritmo, la altura, la duración, la velocidad, el carácter y la técnica precisa para tocar las notas; expresadas solamente con lineas, puntos, y algún que otro símbolo. Es como aprender a leer otro alfabeto, de la misma manera que si aprendemos ruso, griego o mandarín. Pero vamos más allá: la música tiene frases, sintagmas (semifrases) y palabras (motivos) que dan sentido al discurso musical, un auténtico sistema sintáctico que da coherencia a la música. Mientras aprenden música mejorarán su aprendizaje en conceptos propios de las lenguas y las competencias necesarias para aprehenderlas.

 3. Pensamiento lógico

  Especialmente en los primeros cursos -en los que se asimilan e interiorizan los conceptos básicos de la música-, las matemáticas y la lógica son fundamentales para comprender e interpretar el ritmo. Por eso, estudiar música desarrolla el razonamiento lógico-matemático y estructura los mapas mentales.

 4. Pensamiento múltiple

  Además de la psicomotricidad que mencionábamos para tocar el instrumento, hay que tener en cuenta que las notas deben sonar con la duración, afinación, intensidad, ritmo e intención que se nos pide en la partitura. O que nos pide el director. O nuestro compañero de atril. O todos a la vez.

 5. Sensibilidad artística

  Por encima de cualquier requerimiento técnico la música es un arte. Siendo así, tocar un instrumento desarrolla la creatividad a través de la experimentación, canaliza la exteriorización de los sentimientos y fomenta el desarrollo del criterio artístico.

 6. Capacidad de autoescucha y reflexión

  Es evidente que para dominar un instrumento hay que escuchar lo que se está tocando, analizarlo y corregir lo que sea necesario. Con el tiempo, el hábito de escucharse a uno mismo va más allá del instrumento y con ello el análisis y la reflexión de lo que nos decimos a nosotros mismos.

 7. Empatía y habilidades sociales

  Además de escucharse a sí mismo, para poder tocar en grupo es imprescindible escuchar a los demás, por lo que se desarrolla la empatía. Si el grupo es grande, como una banda o una orquesta, también se desarrollan las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás miembros.

 8. Educación en valores

  Tocar con solvencia un instrumento no es fácil ni rápido. Requiere trabajo constante, esfuerzo y perseverancia; unos valores que la inmediatez de nuestro acelerado mundo parecen haber olvidado. Al mismo tiempo, tocando en público deberán superar sus miedos.

 9. Autoestima

  Los pequeños avances que día a día experimentará serán una fuente de satisfacción que gratificarán todo el esfuerzo invertido. A medio plazo el control sobre el instrumento será mayor, con lo que también crecerá la motivación y el perfeccionismo; al cabo de los años podrá mirar atrás y ver que ha merecido la pena y todo ha sido posible gracias a sí mismo.

 10. Serán más responsables y cuidadosos

  A excepción de los instrumentos más grandes (piano, órgano, clave, arpa, percusión, contrabajo…), cada estudiante utiliza su propio instrumento, tanto en el estudio personal como en clase. Los instrumentos musicales son delicados y por tanto requieren cierto cuidado en su manipulación y mantenimiento; en otras palabras: un instrumento necesita que seamos responsables y cuidadosos con él.

 11. La casa será más alegre

  Vale, un estudiante repitiendo hasta la saciedad la misma pieza (que encima suena desafinada) puede llegar a cansar, pero hay que reconocer que siempre da alegría a la casa (o al bloque de pisos, o a la calle entera…).

 12. Queda muy bien en las celebraciones familiares

  La escena de los más pequeños amenizando la velada con sus instrumentos es un clásico. Ellos contentos de demostrar lo que son capaces de hacer y los mayores babeando de verlo. Entrañable.
  En definitiva, estudiar música es un ejercicio de los más completo, que ayuda a los más pequeños a desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales y personales mientras se divierten. ¿Qué más se puede pedir?

 


FONT: www.ampemusicos.com

 

Eines TIC per aplicar l’aprenentatge col·laboratiu a l’aula

 

aprenentatge_colaboratiu_a_aula

Las herramientas TIC ofrecen multitud de posibilidades para facilitar el aprendizaje colaborativo, un enfoque didáctico con grandes ventajas para los estudiantes. Por ejemplo, un blog puede convertirse en un diario de trabajo perfecto para registrar cada avance, el chat es un método de comunicación rápido y eficaz para opinar u organizarse, y un wiki permite mostrar los resultados del trabajo de manera organizada y sencilla. Además, hay entornos especialmente diseñados para trabajar de forma colaborativa y aplicaciones que permiten hacer lluvias de ideas online, crear murales cooperativos o establecer calendarios compartidos. Estas son algunas herramientas, con diversas aplicaciones, que resultan muy útiles para que los alumnos trabajen de forma colaborativa dentro y fuera del aula.

Durante el proceso de trabajo los integrantes de un grupo deben comunicarse entre sí y con el profesorcompartir documentos y editarlos en tiempo real o establecer tareas y asignarlas a cada miembro del grupo. Los siguientes recursos ofrecen la posibilidad de realizar muchos de estos pasos en cualquier momento y lugar a través de Internet y con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Entornos de trabajo
 1. Office365. El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para la creación de minisites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o edición online de documentos, entre otras herramientas útiles para trabajar de forma colaborativa.
 2. Zoho. Grupo de aplicaciones web que permiten crear, compartir y almacenar archivos en línea. También incluye chat, videoconferencias, mail, calendario y herramientas de ofimática en línea.
 3. Google Apps for Education. Entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito de la educación, en el que se incluyen diversas herramientas de Google que permiten trabajar en línea: Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o  Sites.
 4. Edmodo. Plataforma educativa que permite compartir documentos e información y comunicarse en un entorno privado, a modo de red social.
Recursos para comunicarse, debatir y colaborar
 1. Blogger. Herramienta de creación de blogs de Google, sencilla y eficaz, para todo tipo de usuarios.
 2. WordPress. Una de las herramientas de creación de blogs más completas, ya que permite personalizar y adaptar la bitácora a las necesidades de cada usuario.
 3. Tumblr. Plataforma de microblogging centrada sobre todo en la imagen, aunque permite también incluir textos, videos, enlaces o audios.
 4. Wikia. Sitio web que permite al usuario crear de forma sencilla su propio wiki en el que incorporar contenido de forma individual y colaborativa.
 5. Wikispaces. Espacio para creación y alojamiento de Wikis. Cuenta con una herramienta, Wikispaces Classroom, especialmente desarrollada para el ámbito escolar que incluye un newsfeed y la posibilidad de organizar grupos o clases y monitorizar el trabajo de cada alumno. Es de pago pero permite prueba gratuita.
 6. Remind. Aplicación de mensajería segura donde los números quedan ocultos. Además, permite enviar adjuntos y clips de voz, y establecer una agenda de tareas con recordatorios.
 7. Google Hangouts. Aplicación con la que se puede establecer un grupo de chat o videochat (hasta 10 personas) que permite enviar lecciones online a los alumnos o crear una clase o grupo virtual de intercambio de opiniones.
 8. Marqueed. Herramienta online con la que los usuarios pueden realizar marcas y comentarios sobre una imagen para poner en común sus ideas e intercambiar opiniones de forma visual. Permite crear grupos y proyectos.
 9. Voxopop. Sistema de foros con voz. Los usuarios incluidos en determinado grupo de trabajo pueden opinar respecto al tema propuesto mediante audios que van apareciendo como respuestas.
 10. Padlet. Herramienta para crear murales virtuales de forma colaborativa, en los que se pueden incluir elementos multimedia, vínculos y documentos.
 11. Stormboard. Herramienta online para hacer lluvias de ideas 2.0 e intercambiar opiniones sobre un tablero virtual. La versión gratuita permite trabajar con grupos de hasta cinco usuarios.
 12. Mindmeister. Aplicación para elaborar mapas mentales en línea y de forma colaborativa, útiles hacer lluvias de ideas o estructurar los ejes del trabajo. Permite insertar multimedia, gestionar y asignar tareas y convertirlos en una presentación o en un documento imprimible.
 13. Symbaloo. Tablero virtual para compartir enlaces o recursos web interesantes, perfecto para recopilar fuentes o documentación.
Herramientas para compartir archivos
 1. Dropbox. El servicio de almacenamiento en línea más utilizado, para guardar todo tipo de archivos. Ofrece la posibilidad de crear carpetas compartidas con otros usuarios y conectarse desde distintos dispositivos mediante apps.
 2. Google Drive. Almacenamiento en la nube de 15 Gb, para guardar y compartir todo tipo de documentos y carpetas. Disponible como aplicación para móviles y tabletas. Además, permite editar directamente los documentos en línea con Google Docs.
 3. WeTransfer. Una forma sencilla de enviar documentos, especialmente de gran tamaño (hasta 2 Gb), a cualquier usuario a través de un enlace por email. Los archivos no se almacenan, solo se conservan durante unos días y después se borran.
 4. Jumpshare. Espacio online para subir archivos en alta calidad sin que se pierda información y compartirlos con quien se quiera.
Recursos para organizar el trabajo
 1. Google Calendar.  El calendario online de Google permite establecer tareas y fechas, citas, alarmas y recordatorios y, además, puede compartirse entre varios usuarios que añaden eventos comunes.
 2. Hightrack. Gestor de tareas online y descargable para organizar el trabajo, gestionar una agenda de tareas personal y establecer plazos de entrega o cumplimiento.
 3. WorkFlowy. Herramienta en línea con la que se puede establecer un flujo de trabajo colaborativo con tareas jerarquizadas de forma muy visual. Los usuarios o invitados a la lista pueden aportar y modificar el flujo según se cumplan objetivos.
 4. Symphonical. Calendario virtual a modo de pizarra en el que se pueden añadir y gestionar tareas a través de notas adhesivas multimedia. Permite la edición colaborativa entre un grupo establecido y enlaza directamente con Google Hangouts para chatear o hacer videoconferencias.

 


FONT: www.aulaplaneta.com

11 claus per ensenyar motivació a les aules

motivacioMotivación. Motivación para el cambio. Motivación para ser mejores. Siempre he sido un defensor de lo que se denomina la cultura del esfuerzo, la determinación por conseguir algo que nace de tu interior y que depende en gran medida de ti. A continuación nombramos algunas claves para que seas capaz de enseñar en el aula qué se entiende por motivación y cómo puedes establecer unas pautas para que tus alumnos tengan una predisposición para cambiar hacia mejor. 

¿Qué es la motivación?

La motivación es la predisposición que uno tiene para promover un cambio, para realizar una transformación. La motivación es una fuerza interior que permite llevar a cabo una acción, un deseo de convertir el decir en hacer. La palabra motivación procede del latín motus que significa ‘causa del movimiento’. Pues bien, es ese movimiento el que permite pasar a la acción y modificar la conducta.

11 Claves para enseñar la motivación en las aulas.
 1. Definir el objetivo. Nunca serás capaz de motivar a tus alumnos si no eres capaz de definir previamente cuál es el objetivo por el cual tus alumnos querrán promover un cambio en su interior. Sin objetivo no hay motivación, es decir, de lo que se trata es de verbalizar dicho objetivo para que cale en lo más hondo de tus alumnos. Sólo conociendo lo que se quiere es como podrás ser capaz de desearlo.
 2. Provocar el deseo. Una vez tienes definido cuál es el objetivo que propiciará la motivación en tus alumnos, es cuando debes crear en dichos alumnos un deseo profundo e interior. El deseo es un arma tremendamente poderosa y muy probablemente es el motor principal para la puesta en marcha de dicho objetivo. Hay que ser conscientes de que en muchas ocasiones el deseo se provoca y tú como docente debes propiciarlo.
 3. Mantener la pasión. Cuando tus alumnos saben lo que quieren y que lo quieren es el momento de prolongar la motivación mediante la pasión. La pasión es fundamental para mantener la motivación de tus alumnos porque cualquier pasión está íntimamente ligada a los sentimientos. En el momento en que la motivación se aúna con los sentimientos es cuando la realización de cualquier objetivo se hace más viable.
 4. Visualiza el cambio. Si hay motivación, hay movimiento. Y el movimiento es sinónimo de avance, de cambio. Es muy importante que en el proceso de motivación los alumnos sean capaces de visualizar y verbalizar dichos cambios. Porque visualizando dichos cambios es como se consigue mantener la pasión y, por ende, la motivación.
 5. Fomentar la excelencia. No hay peor enemigo para la motivación que la perfección. En este sentido es fundamental distinguir entre perfección y excelencia. De lo que se trata es de mantener la motivación pero sin pretender alcanzar la perfección del objetivo.
 6. Premiar el logro y el error por igual. Sí, has leído bien. En el aprendizaje de la motivación hay que premiar por igual el logro y el error. Hay que entender la motivación como un proceso y dicho proceso no está exento de dificultades. Si tus alumnos aprenden a valorar por igual sus logros y sus errores, la predisposición de no abandonar su objetivo será mucho más alta y permitirá la transformación final, es decir, la consecución del objetivo.
 7. Superar los miedos. En todo proceso de motivación es frecuente que aparezca el miedo de no poder llegar a cumplir con el objetivo marcado. El miedo es, sin duda, otro de los grandes enemigos de la motivación y puede presentarse de múltiples maneras. De nuevo de lo que se trata es de poner de manifiesto dichos miedos, verbalizarlos y tomar conciencia de ellos. Tus alumnos nunca serán capaces de eliminar sus miedos si no saben a qué le temen. Se tiene miedo a lo desconocido, a lo nuevo, al cambio y, precisamente, la motivación es conocimiento, novedad y transformación. De ahí que se establezca una lucha constante entre lo que les gustaría y lo que tienen, entre lo que dicen y lo que hacen. El miedo paraliza, mientras que la motivación es energía en constante movimiento.
 8. Buscar el equilibrio entre la concentración y el descanso. Este apartado me parece realmente importante porque en cualquier proceso en el que interviene la motivación hay que aprender a encontrar un equilibro entre el desgaste que implica la atención para llevar a cabo un objetivo y el descanso o relajación que dicho esfuerzo de concentración implica. Con esto quiero decir que es tan importante ser consciente del esfuerzo ante la consecución de un objetivo que el descanso que conlleva dicha consecución del objetivo y que debe servir para ir tomando conciencia de los avances que tus alumnos han conseguido.
 9. Huir del dolor para encontrar el placer. En el proceso de enseñanza de la motivación para la consecución de un objetivo es realmente importante ser consciente que en muchas ocaciones la motivación nace por el deseo de un cambio, un cambio que en muchas ocasiones viene determinado por el dolor ante una situación determinada. De hecho, muchos objetivos guardan una relación estrecha con el dolor que les provoca una determinada situación o condición. Hay que averiguar qué causa ese dolor en tus alumnos y enseñarles que huyendo de este dolor lo que se conseguirá es alcanzar el logro y no hay logro que no esté vinculado al placer.
 10. Ser resilientes. La consecución de un logro, de un objetivo está cargado de adversidades, de miedos. De ahí que sea tan importante que tus alumnos sean unos alumnos educados en la resiliencia, en la capacidad de superar las adversidades y transformarlas en oportunidades.
 11. Ser disciplinado. La disciplina se me antoja fundamental y muy ligada a la cultura del esfuerzo porque la organización para la consecución de un objetivo es un proceso en el que como docente puedes estar presente, pero depende en última instancia de tus alumnos. Aunque la disciplina también se enseña,  como docente debes ser consciente de que el camino para enseñar motivación es un camino de acompañamiento y eso es lo que lo hace realmente grande, porque la consecución del objetivo será vista por tus alumnos como algo que han conseguido por ellos mismos. Esta es, sin lugar a dudas, la mejor recompensa y el mayor aprendizaje que puedes ofrecerles.

 

La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas.
La tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar.
Benjamin E. Mays


FONT: www.justificaturespuesta.com

10 maneres d’ensenyar resiliència als teus alumnes

¿Qué se entiende por resiliencia?

resilenciaSi atendemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RESILENCIA es la ‘capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas‘. Por tanto, se trata de un proceso de adaptación a las experiencias de vida difíciles o extremas. Realmente se trata de un término que no se tiene demasiado en cuenta en los centros escolares y mucho menos en los currículos de la mayoría de las asignaturas. Esto ha hecho replantearme sobre la necesidad y la obligación que tenemos los docentes de incorporar la resiliencia dentro de las aulas, para que los alumnos estén preparados para afrontar con las mejores garantías todos los reveses que puedan padecer a lo largo de su educación.

En una sociedad donde cada vez se corre más, donde impera la cultura de la inmediatez y donde se niega el fracaso, se hace más necesario que nunca que elaboremos estrategias conjuntas para formar alumnos no sólo desde el punto de vista intelectual, sino también y, sobre todo, desde el punto de vista emocional. La resiliencia puede ser un factor clave de prevención de problemas relacionados con el crecimiento personal de nuestros alumnos.

Estas sencillas pautas que puedes llevar a cabo en el aula serán tremendamente útiles para tus alumnos.

¿Cómo podemos enseñar resiliencia a nuestros alumnos?
 1. Enseña a hacer preguntas. Muchas veces los docentes pensamos en las respuestas que nos darán nuestros alumnos. El profesor pregunta y el alumno responde aquello que le hemos enseñado. En ocasiones es importante no sólo buscar respuestas, sino enseñar a elaborar preguntas. Las preguntas invitan a la reflexión, a la introspección y ello puede ser determinante en el caso de que un alumno pase por un momento personal difícil. Enséñale a formular preguntas abiertas y harás de tus alumnos unos alumnos más reflexivos y capaces de verbalizar sus preocupaciones y adversidades.
 2. Enseña la bondad. Se trata de un recurso tremendamente efectivo. Consiste simplemente en pedirles que durante un día piensen en hacer un favor a alguien que les importe. Una vez hecho este favor deben verbalizarlo, es decir,  explicarlo en voz alta en clase. Los denominamos actos de bondad son un arma muy poderosa no sólo por el acto de bondad en sí, sino por la gratitud que recibimos por dicho acto. Si educas a tus alumnos en la bondad, les educarás también en la gratitud, serán más sensibles a lo que les rodea y les permitirá afrontarlo con la mejor de las predisposiciones. La gratitud es la que pone la perspectiva a los acontecimientos que podemos considerar como dramáticos.
 3. Enseña hábitos saludables. Se trata de un aspecto fundamental si queremos educar a nuestros alumnos en la resiliencia. ¿Por qué? Pues porque una rutina saludable permitirá a los alumnos afrontar con mejores garantías cualquier adversidad que se les presente. Y por hábitos saludables debemos entender el ejercicio físico, dormir las horas necesarias, comer de forma saludable y evitar situaciones estresantes. Con estos cuatro hábitos las posibilidades de afrontar con éxito una crisis siempre aumentarán.
 4. Enseña a ser útil. Debemos esforzarnos para que todos nuestros alumnos de una forma u otra se sientan útiles. Si conseguimos que tengan la sensación de que sirven para algo, automáticamente estaremos ante alumnos con una elevada autoestima. Serán alumnos felices y esta felicidad podrá ser determinante no sólo para afrontar sus adversidades, sino también para ayudar a sus compañeros ante cualquier dificultad que surja.
 5. Enseña a ser positivo. Ser positivo consiste en valorar por encima de todo aquello que tienes. Personalmente creo que el ser positivo está muy ligado al autoconcepto que todos tenemos de nosotros mismos. En una sociedad tremendamente consumista hay que invertir los valores que tienen los alumnos, es decir, hay que fomentar no lo que les falta, sino todo aquello de que disponen. Hay que hacerles ver de manera consciente qué es aquello que tienen y qué es lo que más valoran de lo que tienen, tanto en lo material como en lo que a las personas y a sus cualidades se refiere. Haz reflexionar a tus alumnos. Convénceles de lo mucho que tienen, y de lo muchos que pueden dar. Para mí, educar a las personas en ser positivas es tremendamente importante y, de hecho, puede ser determinante en caso de que un alumno pueda experimentar algún tipo de pérdida, ya sea de un familiar, de algún animal de compañía, o de algún bien de carácter personal.
 6. Potencia habilidades. Este es otro aspecto al que doy mucha importancia a la hora de educar a nuestros alumnos en la resiliencia. También va muy ligado al autoconcepto. De lo que se trata es de que sean los propios alumnos los que descubran por sí mismo cuáles son sus habilidades, es decir, en qué son buenos, en qué pueden llegar a ser los mejores. Una vez lo hayan descubierto, nosotros los docentes debemos potenciarlo al máximo con los recursos que tengamos. Pensar en el potencial que puede suponer una clase de treinta alumnos. Son treinta potencialidades distintas. Es un tesoro enorme del que ellos no tienen conciencia. Estas habilidades podrán resultar claves para poder superar experiencias que se consideren traumáticas.
 7. Enseña a resolver problemas. La resolución de problemas, o de conflictos, es un aspecto que cada vez más se tiene en cuenta en los centros escolares. Debemos ver el conflicto como una oportunidad, es decir, como una posibilidad de resolución. En este sentido las comisiones de convivencia de los centros escolares resultan claves y la formación de alumnos mediadores son una extraordinaria oportunidad de gestionar conflictos no individuales, sino de centro. Aquellos centros escolares que tejen una buena red de mediadores, serán centros que estarán mucho más preparados para afrontar las adversidades que puedan surgir a lo largo de un curso escolar.
 8. Fomenta la autoestima. La autoestima puede jugar un papel decisivo para hacer frente a cualquier tipo de adversidad. De ahí que debamos insistir en reforzar al máximo la autoestima de nuestros alumnos. Y podemos hacerlo a través de lo que denomino el refuerzo positivo incondicional, es decir, recordando y verbalizando lo mejor de cada uno de tus alumnos, celebrando sus logros y compartiéndolos con el resto.
 9. Crea redes de apoyo. Es fundamental tranmitir a nuestros alumnos que nunca estarán solos ante una adversidad, sea del tipo que sea. De ahí que es muy recomendable establecer redes de apoyo entre compañeros, establecer grupos, alianzas entre los miembros de un mismo grupo. De lo que se trata es crear vínculos, de crear amistades que puedan perdurar en el tiempo y que en la adversidad se conviertan en una red de seguridad. A través de esta red de apoyo los alumnos pueden dar lo mejor de sí en cada momento y retroalimentarse de la gratitud y de la bondad que reciben por parte de sus compañeros.
 10. Enseña perspectiva. La perspectiva no es más que el punto de vista desde el cual analizamos la realidad que nos rodea. Por eso es tan importante enseñarla a nuestros alumnos. Ante una situación adversa, la perspectiva juega un papel fundamental para la superación de la misma. De lo que se trata es de descentralizar el foco del dolor y del sufrimiento a través, precisamente, de la perspectiva. Con la perspectiva lo que lograremos es relativizar el problema, es decir, disminuir su magnitud y la desproporción que experimentamos en una situación adversa. A mayor perspectiva, mayor visión. Y a mayor visión, mayor será la posibilidad de superar una situación traumática.

Estas son algunas de las actuaciones que pueden hacer de tus alumnos unos alumnos educados en la resiliencia. De lo que se trata es de ir construyendo día a día, sesión a sesión , unos mecanismos que propicien que puedas enseñar la resiliencia en tus sesiones lectivas. Los centros que fomenten la cultura de la resiliencia serán los centros que mejor gestionen las adversidades, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.


FONT: www.justificaturespuesta.com

14 idees per a resoldre conflictes a l’aula

En todas las aulas que existen alrededor del mundo hay conflictos: los conflictos con y entre tu alumnado son inevitables y no son “malos”. Lo que sí puede ser malo es un inadecuado modo de solucionarlos; aquí tienes 14 consejos para la clase (y para la vida, en general). Un artículo de Katie Lepi para Edudemic.

 1. Mira a tus alumnos y alumnas con buenos ojos
  ¿Verdad que tratamos a las personas que nos caen bien de una forma diferente a las demás? Somos más comprensivos, nos enfadamos con más dificultad, somos más pacientes… Nadie te obliga a “amar” la resolución de los problemas y conflictos de tu alumnado, pero si logras desarrollar una actitiud de disposición y agrado hacia ellos y ellas, contribuirás a minimizar sus comportamientos infantiles y el número de incidencias del aula.
 2. Mensajes “yo”
  Este mensaje es muy conocido: enseña a tu alumnado a usar mensajes “yo” y úsalos tú. Por ejemplo, “me siento triste cuando…“, “me siento confusa cuando…“. Evita una “escalada” dentro de las discusiones y te pone en sintonía con tus emociones y las de tu interlocutor/a, dando una vía constructiva y empática para dialogar y cambiar de conducta, argumentando y sin imponer ni juzgar.
 3. Escucha activa
  A menudo, los niños y niñas solo quieren llamar la atención para reclamar aquella que no reciben en su casa: si un niño o una niña provoca problemas continuamente, dale la oportunidad de decir lo que piensa – sin que resulte insistente – y, posiblemente, su conducta empezará a mejorar.
  Emplear técnicas de escucha activa demuestra a tu alumnado que realmente te importa oir lo que te dicen: reitera lo que te han dicho (¡Cuidado! ¡No lo hagas con los adultos y adultas: notarán que es un “truco”!). De este modo, también practican para trabajar en sus problemas y conflictos, aprendiendo a expresarlos adecuada y claramente.
 4. Estilo de resolución de conflictos
  Si eres una persona tímida y reservada e intentas resolver un conflicto en el aula de un modo fuerte, brusco, tu intento va a resultar hueco, poco convincente, sobreactuado, impostado. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles?
 5. Fija un “zona tranquila”
  Dependiendo de la edad, podríamos poner ahí lápices para colorear, bolas antiestrés… Tener esa zona envía un mensaje muy importante a los/as estudiantes: la ira es una emoción aceptable y, sencillamente, hay que saber manejarla adecuadamente.
 6. Adelántate
  Debemos estar atentos/as a situaciones potencialmente “peligrosas” y adelantarnos, abordando el tema con antelación para tratarlo antes de que se produzca y lograr evitarlo. Es mucho más fácil, por ejemplo, explicarles que van a tener que compartir un juguete en clase antes de que se produzca una discusión por  compartir un juguete que sermonear sobre las bondades de la generosidad y la solidaridad tras la pelea.
 7. Cuenta hasta 10
  Si te enfadas, detente y tómate tu tiempo: respira y cuenta hasta 10. Por supuesto, no pongas en peligro tu puesto de trabajo. Mantén la calma.
 8. Dilo con una sonrisa
  Hay un consejo muy viejo: “los maestros y las maestras no deben sonreir hasta Navidad“, si quieren que los /as estudiantes se tomen en serio su clase. ¡Espeluznante! Obviamente, depende de la persona, depende del aula y depende de muchas cosas, pero un/a docente sonriente contagia, bajo condiciones “normales”, su sonrisa.
 9. Un buen clima
  Ya hemos hablado muchas veces de la importancia de un buen clima de aula: es, incluso, absurdo, porque el buen clima es todo. Si hay buen clima, los conflictos se resuelven de un modo civilizado. En realidad, hay que empezar por intentar crear un ambiente lo más pacífico posible: eso implica, también, una estética cálida.
 10. Que lleguen a la respuesta por sí mismos/as
  Es mejor guiarles hacia aquello que quiero que aprendan y se deN cuenta ellos/as solos/as de la “lección” que decirles “Te estás portando mal“. Las preguntas sutiles serán tu timón.
 11. Salir fuera de clase
  Camina lentamente hacia la puerta, para que todos/as tus alumnos/as puedan percatarse, y llama al alumno o alumna suavemente. Fuera del aula, explícale la situación: “Parece que hoy hay algunos problemas, ¿Cómo podemos evitar eso?”. Cuando regreséis al aula, sonríe y dale las gracias en voz alta, delante de sus compañeros y compañeras.
 12. Coherencia
  Esto no es un truco, ni un consejo, ni una estrategia: es una obviaedad. La única forma de asegurar el respeto hacia ti, como docente, es siendo coherente en la forma de resolver las disputas. Tu alumnado recuerda tus estrategias, las observa y genera estrategias si ve que vas dando bandazos y eres poco consistente en este aspecto.
 13. La hora de tutoría sirve para algo
  Los/as niños/as pueden pasarse el día chivándose y quejándose de sus compañeras/os si se lo permites; en cambio, en Educación Primaria, los problemas que no son tal cosa suelen olvidarsede un día para otro. Evitaremos tanto chismorreo si limitamos las quejas comunes a la hora de tutoría.
 14. Elogiar y reconocer el éxito en la resolución de conflictos
  No caigas en la trampa: tu alumnado NO puede pensar que los conflictos no existen. Lo que ha de hacerse es premiar una resolución exitosa de esos conflictos inevitables elogiando su buena gestión (lo cual es algo, sin duda, muy digno de elogio).

 


FONT: Font: http://www.escuela20.com/resolucion-conflictos-disputas/articulos-y-actualidad/14-trucos-para-resolver-conflictos_3131_42_4635_0_1_in.html